Metal Moro – Rozšíøení kanceláøské budovy

Firma Metal Moro se sídlem v Montmagny, Quebec, poskytla tyto ukázky výkresù. Tento první projekt s AdvanceSteel je rozšíøení kanceláøské budovy. Výkresy byly z modelu vygenerovány použitím všeobecných AdvanceSteel výkresových stylù a jsou tak typickou ukázkou toho, jaký výstup mùže uživatel oèekávat pøi rychlém generování výkresù bez úprav pomocí Správce výkresových stylù*.
(*nástroj pro nastavení vzhledu a obsahu výkresù)

Iso001
Jméno: Isometrický pohled
Rozmìr: 36" X 24"
Poznámka: Rozšíøení kanceláøské budovy

Rozšíøení kanceláøské budovy


E002
Jméno: Èelní pohled sestavy
Rozmìr: 36" X 24"
Poznámka: Rozšíøení kanceláøské budovy

Rozšíøení kanceláøské budovy


351
Jméno: Výkres hlavního dílu zkruženého nosníku
Rozmìr: 36" X 24"
Poznámka: Rozšíøení kanceláøské budovy
Rozšíøení kanceláøské budovy

327
Jméno: Výkres hlavního dílu nosníku
Rozmìr: 36" X 24"
Poznámka: Rozšíøení kanceláøské budovy

Rozšíøení kanceláøské budovy


321
Jméno: W250X33 - výrobní výkres
Rozmìr: 36" X 24"
Poznámka: Rozšíøení kanceláøské budovy
Rozšíøení kanceláøské budovy

308
Jméno: W150X22 - výrobní výkres
Rozmìr: 36" X 24"
Poznámka: Rozšíøení kanceláøské budovy

Rozšíøení kanceláøské budovy


302
Jméno: W250X24 - výrobní výkres
Rozmìr: 36" X 24"
Poznámka: Rozšíøení kanceláøské budovy

Rozšíøení kanceláøské budovy


300
Jméno: Hlavní díl rámu se zkruženými nosníky
Rozmìr: 36" X 24"
Poznámka: Rozšíøení kanceláøské budovy

Rozšíøení kanceláøské budovy