CDL Structures - Podlaží se schody

Firma CDL Structures se sídlem v St-Romuald, Quebec, poskytla tyto ukázky výkresù. Výkresy jsou z jejich prvního projektu realizovaném s AdvanceSteel. Výkresy byly z modelu vygenerovány použitím všeobecných AdvanceSteel výkresových stylù a jsou tak typickou ukázkou toho, jaký výstup mùže uživatel oèekávat pøi rychlém generování výkresù bez úprav pomocí Správce výkresových stylù*.
(*nástroj pro nastavení vzhledu a obsahu výkresù)

Mezanin cu scari


Isometrický pohled
Rozmìr 36" X 24"
Podlaží se schody (první projekt uživatele)

Mezanin cu scari


E1003

Rozmìr 36" X 24"
Schodnice – výrobní výkres
Mezanin cu scari

GC1000
Rozmìr 36" X 24"
Zábradlí – výrobní výkres

Mezanin cu scari


C1003
Rozmìr 36" X 24"
Sloup – výrobní výkres
Mezanin cu scari

B1018
Rozmìr 36" X 24"
Nosník – výrobní výkres

Mezanin cu scari