Effel : Eindige elementen analyse software    

Effel : Eindige elementen analyse software


Effel biedt de meest veeleisende ingenieurs een complete omgeving voor constructieve analyses toegesneden op de constructie industrie.

 

   Effel maakt statische en dynamische analyses van 2D en 3D constructies gebaseerd op de  eindige elementen methode. Haar Expert modules kunnen gebruikt worden voor de analyse en de optimalisatie van:

gewapend beton constructies    gewapend beton constructies
staalconstructies    staal constructies
houtconstructies    hout constructies


Effel voert statische en dynamische analyses van 2D en 3D-constructies

Een krachige berekenings engine

Effel integreert in haar meest recente versie een dynamische berekenings engine die 5 tot 15 keer sneller is dan de voorgaande generatie. Gebaseerd op “incore/outcore” technologie reduceerd deze engine substantieel de rekentijd en benodigde disk ruimte (reductie van de swap file grootte).

       
Effel : Constructieanalyse oplossing

Effel CAD-functies bevatten creatie van lijnelementen (staven, balken, variabele inertiebalken, etc), cirkelbogen, vlakke elementen (membranen, platen, schalen, etc.), openingen, gaten, etc.

Effel CAD functies bevat de creatie van lijn elementen (staven, balken, balken met variabele traagheid, etc), cirkelvormige krommen, plaat elementen (membramen, platen, schalen, etc.), openingen, sparingen, etc..Om standaard structuren te creëeren bevat Effel functies als "Portalen", "Gewelven", etc. Door de gebruiker gedefinieerde objecten kunnen ook gecreëerd en opgeslagen worden. De gebruiker kan arbitraire belastingen op het model toepassen (punt lasten, lijn- en vlak lasten) of gebruik maken van automatische functies voor eigen gewicht, sneeuw- en windbelastingen, seismische effecten, grond of waterdruk. De gebruiker kan punt, lineaire- of vlak ondersteuningen implementeren die vast of elastisch van aard zijn.

Effel genereert een mesh over de structuur (gecontroleerd, Delauney, variabele meshing, mesh verfijning) en voert een  eindige elementen alalyse uit:

Statische analyse   Statische analyse
Modale analyse   Modal analyse
Seismische analyse   Seismische analyse
Tijd historiek analyse   Tijdsafhankelijke analyse
Lineair knik analyse   Lineaire knik analyse
Niet lineaire analyse : Verbonden element, kabels en gatelementen  (alleen druk) met of zonder uitgebreide spelingsoptie   Niet lineaire analyse : verbindings element, kabels en gap elementen  (alleen druk) met of zonder grote       verplaatsing optie.

Nettypes in Effel : uniform, gecontroleerd, Delauney, nuttig, verfijnd
Als aanvulling traceert Effel inconsistenties in de modelbeschrijving en geeft technische oplossingen.
   
   
Effel Vakmodules      
De Effel Expert modules stelt u in staat controleberekeningen uit te voeren in overeenstemming met nationale regelgeving. Met behulp van snelle voor-dimensionering of complexe structuur optimalisatie is Effel het ultieme gereedschap voor ingenieurs.
Effel Gewapend beton      
Regulatorische lastencombinaties, Eindige elementen aangepast aan constructie in gewapend beton, Berekening aan de ULS en SLS van balken onderworpen aan complexe spanningen (gecombineerde buiging, schuine buiging, etc.) met of zonder gedrukt staal, Berekening aan de ULS en SLS van plaat- en schaalelementen wapening overeenkomstig een gebruikersgedefinieerde wapeningsrichting, Doorsnede sterkte interactie diagram, Stabiliteit van kolomvormen, Berekening van gevaarlijke doorbuigingen op basis van actie/reactie resultaten, Diagram vereist wapeningsgebied, Link met Arche-wapeningsmodules voor Kolommen, Balken en Steunen
Effel Gewapend betonRegulatorische lastencombinaties   Reguliere belastingcombinaties.
Eindige elementen aangepast aan constructie in gewapend beton   Elementen geschikt voor gewapend beton contructies.
Berekening bij de UGT en SGT van balken onderworpen aan comlexe spanningen (gecombineerde buiging, oblique bending, etc.) met of zonder drukwapening.   Berekening bij de UGT en SGT van balken onderworpen aan comlexe spanningen       (gecombineerde buiging, oblique bending, etc.) met of zonder drukwapening.
Berekening bij de UGT en SGT van balken onderworpen aan comlexe spanningen (gecombineerde buiging, oblique bending, etc.) met of zonder drukwapening.   Berekening bij de UGT en SGT van plaat en schaal elementen, wapening in overeenstemming       met een door de gebruiker gekozen wapenings-richting.
Berekening aan de ULS en SLS van plaat- en schaalelementen wapening overeenkomstig een gebruikersgedefinieerde wapeningsrichting   M-N-K diagram.
Stabiliteit van kolomvormen.   Stabiliteit van kolomvormen.
Berekening van gevaarlijke buiging op basis van actie/reactie resultaten.   Berekening van gevaarlijke buiging op basis van actie/reactie resultaten.
Diagram van benodigd wapenings oppervlak.   Diagram van benodigd wapenings oppervlak.
Link met Arche wapenings modules voor kolommen, balken en poeren.   Link met Arche wapenings modules voor kolommen, balken en poeren.

Effel Staalconstructie      

   Reguliere belastingcombinaties.
   Automatische rol-belastingen.
   Profielenbibliotheken.
   Complexe knooppunt berekeningen.
   Ontwerp van structuur met weergave van staven en verbindingen.
   Voor-dimensionering en optimalisatie van snedes op basis van doorbuiging- en       spanningscriteria.
   Automatische knik en zijdelingse torsieknik in 3D.
   Ontwerp en detaillering van bout- en lasverbindingen.
   Automatische materiaalstaten.

 

Effel Staalconstructie

Effel Houtconstructie      
Effel Houtconstructie

 

   Buiging en kruip in hout constructies.
   Reguliere belastingcombinaties.
   Berekening van complexe knooppunten.
   Voor-dimensionering en optimalisatie op basis van doorbuiging- en spanningscriteria.
   Automatische hoeveelhedenstaten.

       
GRAITEC-Groep : CAD en Analyse Software vor de Bowindustrie