Sinds haar introductie in 1993 geldt Arche in Europa als toonaangevend softwarepakket voor het ontwerpen en analyseren van bouwwerken in gewapend beton. Arche analyseert de globale stabiliteit van het werk en produceert automatisch alle wapeningsplannen, te beginnen vanaf een 3D-model van het gebouw met platen, balken, kolommen, wanden en funderingen.

 


Arche Structuur is een softwareprogramma dat gebouwen simuleert en u ondersteund bij het dimensioneren en de berekening van lastendalingen, stabiliteitscontrole en seismische analyse.
Arche Structuur valt op door haar innoverende technieken:   Geïntegreerde 3D CAD met een link naar  modellen die ontworpen zijn met Advance Beton
   Voordimensionering
   3D sneeuw en windbelasting generator
   Analyse van lastendalingen en stabiliteitscontrole en de combinatie van traditionele methodes       en geavanceerde digitale modellerings technieken
   Aardbevingsanalyse en modale dynamica
   Klimatologische belasting generator
   Automatische productie van berekeningsnota's, meestaten en kostencalculaties
   Directe link met Advance en Effel
De wapeningsmodules van Arche zijn programma's voor het ontwerp, de analyse en de automatische productie van wapeningsplannen in gewapend beton.(vloeren, balken, kolommen, wanden, fundaties....).
Als u de geometrie, de lasten en de algemene aannames ingeeft, dan krijgt u met slechts enkele klikken de spanning/rek diagrammen, doorbuiging en natuurlijk ook de uitvoer van de wapeningsplannen!

  Constructieve specificaties volgens seismische regels
  Interactieve wijziging van de wapening en een waarschuwingssysteem naar de gebruiker      indien de normering niet gerespecteerd wordt
  Geïntegreerde CAD voor tekening modificaties
  Directe link met Advance Concrete

Arche bevat ook berekeningstools voor de geometrische karakteristieken, theoretische berekening en productie van staallijsten.
Bovendien integreert Arche ook een rendermodule voor realistische 3D voorstellingen.
 
GRAITEC-Groep : CAD en Analyse Software vor de Bowindustrie